Voor persoonlijk contact bel 0493-496083

Verhuurvoorwaarden

Verkorte versie van onze algemene verhuurvoorwaarden:

De minimum huurtermijn is 24 uur. De huur gaat in op het moment van het verlaten van het gehuurde van ons bedrijf en eindigt bij terugkomst hierin, tenzij anders is overeengekomen.

Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief BTW en transport.

Huurprijzen voor langere huurtermijnen, grote aantallen en samengestelde pakketten van bouwmaterialen in overleg.

Brandstof, oliƫn en vetten zijn voor rekening van de huurder en worden volgens tarief van verhuurder in rekening gebracht.

Betaling van de huursom vindt plaats contant bij inlevering van het gehuurde of -bij facturering volgens afspraak vooraf -binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling van de huursom van pakketten van bouwmaterialen bij de start van de bouw.

De huurder moet zich via een legitimatiebewijs kunnen legitimeren. Verhuurder kan huurder verplichten een door verhuurder te bepalen borgsom te storten.

Laden en lossen en aan- en afvoer van het gehuurde vinden plaats door en voor rekening van de huurder.

Vanaf het verlaten van het depot is het gehuurde geheel voor risico en rekening van de huurder.

Huurder staat volledig in voor verlies of diefstal van het gehuurde en/of bijgeleverd materiaal, te verrekenen tegen nieuwwaarde.

Huurder is verantwoordelijk voor het juist gebruik van het gehuurde. Schade en reparatiekosten aan het gehuurde met toebehoren, ontstaan door ondeskundig gebruik of anderszins, zijn geheel voor rekening van de huurder.

Huurder moet het gehuurde in schoongemaakte staat inleveren. Indien hij dit niet doet kan verhuurder de reinigingskosten bij huurder in rekening brengen.

Huurder kan verhuurder nimmer aansprakelijk stellen voor schade, waaronder bedrijfsschade, of persoonlijke ongevallen verband houdende met het gehuurde.

Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden en het gehuurde onmiddellijk bij huurder op te eisen en terug te halen.

Verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde.

Het voorgaande is een verkorte en populaire versie van onze volledige Algemene Verhuurvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn op al onze transacties van toepassing en maken deel uit van de huurovereenkomst